RockerKIT® CURE ST

ÜRÜN BİLGİ FORMU;

ROCKERKIT CURE ST, yeni dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu koruyucu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak betonun hızlı kurumasını engelleyip kuruma rötresini azaltan, stiren reçine esaslı beton kür malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Beton yollar, kanal ve kanalet inşaatları
Havaalanı ve saha betonu uygulamaları
Nemin düşük olduğu, buharlaşma ve hava akımının fazla olduğu yerlerde yapılan beton dökümlerinde
ROCKERTOP ® yüzey sertleştirici uygulamaları üzerine
Taş yüzeylerde dekoratif amaçlı cila olarak kullanılabilir.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

Kullanıma hazırdır, uygulama kolaylığı sağlar
Beton yapı elemanlarında tozumayı azaltmak ve cilalı bir görüntü oluşturmak için
Beton yüzeyinden buharlaşmayı maksimum ölçüde engelleyerek dayanımı arttırır
Yüzeyde tabaka oluşturmaz, sonradan üzerine uygulanacak çimento, epoksi ve poliüretan kaplamalar ile mükemmel uyum sağlar.
UV dayanımı yüksek olup, aşınma ve tozumayı azaltır
Yarımat bir yüzey oluşturur, hızlı kurumanın neden olduğu rötre çatlaklarını azaltır.
Parafin esaslı kürlere oranla daha etkin kürleme sağlar. Alevlenebilir.
Sertleşmiş beton, harç ve taş yüzeylere uygulandığında cila özelliği gösterir.

AMBALAJ ŞEKLİ; 13 kg’lık teneke